Home

Welkom bij Onzewijkduurzaam, de website van het Energieteam De Hunze en Van Starkenborgh.

Het Energieteam zet zich vol passie in voor een groenere en duurzamere toekomst voor onze wijk. We willen bewoners in onze gemeenschap inspireren en ondersteunen om energiebesparende maatregelen te nemen, en zo bij te dragen aan de ambitieuze doelen van de rijksoverheid en de gemeente Groningen om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen en de opwarming van de aarde te beperken.

Onze missie omvat meerdere pijlers:

Energieadvies: We willen bewoners enthousiast maken over de mogelijkheden om in hun eigen huis, of in samenwerking met hun buren en straat, energiebesparende maatregelen te nemen. Samen kunnen we een verschil maken en een schonere toekomst creëren.

Samenwerking stimuleren: Wij reiken bewoners handvatten aan en brengen mensen in contact met organisaties die deskundig advies kunnen bieden. We geloven in de kracht van samenwerking en het delen van kennis.

Kennisplatform: Onzewijkduurzaam biedt een ruimte voor het delen van ideeën en initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Samen bouwen we aan een betere toekomst, waarin duurzaamheid centraal staat.

Ons initiatief is gericht op het verbinden van onze gemeenschap en het stimuleren van zowel individuele als collectieve actie. We streven er niet naar om gezamenlijke energieopwekkingsprojecten te realiseren, maar we geloven dat elke kleine stap telt op weg naar een groenere wereld.

De aanleiding voor ons initiatief ligt in de dringende behoefte om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde te beperken. We streven naar een toekomst waarin het gebruik van fossiele brandstoffen tot het verleden behoort. De gemeente Groningen heeft ambitieuze doelen gesteld, waaronder het worden van een energieneutrale gemeenschap tegen 2035.

Onze reis begon in 2020 met een enquête onder bewoners, gevolgd door een inspirerende bewonersavond. Onze samenwerking met Kathelijne Bouw van de Hanzehogeschool heeft ons geholpen om inzicht te krijgen in hoe we de energietransitie van onderop kunnen realiseren.

We zijn verheugd om deze waardevolle reis met jou te delen. Samen kunnen we stappen zetten richting een duurzamere toekomst voor onze wijk en de hele wereld. Doe mee, deel je ideeën en laten we samen een positieve impact maken en een leefbare en groenere wereld voor toekomstige generaties.